VOUCHERY
Hotel**** Medical Spa Malinowy Dwór

Dołącz do grona stałych gości

 

Program "Malinowy Raj" dla premiowania Stałych Gości Malinowych Hoteli

1.    OPIS PROGRAMU „MALINOWY RAJ”
„Malinowy Raj” jest programem firmy Malinowe Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu-Zdroju 28-131, ul. Leśna 7. Program „Malinowy Raj” (dalej zwany „Programem”) skierowany jest do pełnoletnich Gości indywidualnych, którzy korzystają z usług Malinowych Hoteli Medical Spa i wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. W przypadku odwołania w.w. zgód uczestnik programu traci przywileje wynikające z Programu Malinowy Raj i zobowiązany jest do zwrotu karty. Program działa w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu. Karta Brązowa, Srebrna oraz Złota zwane dalej Kartami Programu uprawniają posiadaczy do korzystania z niżej opisanych przywilejów podczas pobytów w Hotelu Malinowy Zdrój, w Hotelu Malinowy Dwór i w Hotelu Malinowy Raj oraz przy zakupie Balneokosmetyków w ww. hotelach i w sklepie internetowym www.balneokosmetyki.pl. Malinowe Hotele Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do likwidacji Programu, modyfikowania Programu w całości lub w części, w każdym momencie lub zastąpienia go innym programem. Aktualne zasady Programu znajdują się na stronie www.malinowehotele.pl. W ramach programu, posiadacze Kart będą otrzymywać informacje o promocjach, ofertach specjalnych i innych ważnych wydarzeniach firmowych. Powyższe informacje będą przesyłane za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), smsów lub pocztą tradycyjną.

2.    OPIS KART
Karty Programu wydawane są przez Malinowe Hotele Sp. z o.o. i dają możliwość udziału w programie. Karta jest imienna z nadrukowanym nazwiskiem posiadacza, numerem karty oraz nazwą karty. Karta wydawana jest bezterminowo. Karty są własnością Malinowe Hotele Sp. z o.o. i nie można ich sprzedawać, odstępować ani też nie można cedować praw z karty na osobę trzecią. Karta nie jest kartą płatniczą w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo bankowe (t. j. dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 ze zm.). Karta Brązowa, Srebrna i Złota są własnością firmy Malinowe Hotele Sp. z o.o. i w uzasadnionych przypadkach firma może odwołać ich ważność.

Aby zostać posiadaczem Karty Brązowej, wartość zrealizowanych w Malinowych Hotelach transakcji na jedną osobę fizyczną musi wynieść minimum 5 000 PLN.
Aby zostać posiadaczem Karty Srebrnej, wartość zrealizowanych w Malinowych Hotelach transakcji na jedną osobę fizyczną musi wynieść minimum 15 000 PLN.
Aby zostać posiadaczem Karty Złotej, wartość zrealizowanych w Malinowych Hotelach transakcji na jedną osobę fizyczną musi wynieść minimum 25 000 PLN.

Jeżeli w trakcie jednego z pobytów uczestnik Programu Malinowy Raj przekroczy dany próg zrealizowanych transakcji – otrzymuje odpowiednią kartę podczas wymeldowania lub karta zostanie wysłana na adres wskazany na karcie meldunkowej. Zniżki z niej wynikające przysługują dopiero od następnego pobytu w jednym z wybranych hoteli objętych programem. Malinowe Hotele Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy i nie wydania Karty Programu osobie, która w rażący sposób naruszyła postanowienia regulaminu Programu „Malinowy Raj” lub regulaminów wewnętrznych któregokolwiek z hoteli objętych Programem.

Szczegółowych informacji o Programie udziela:
Dział Marketingu Hotelu**** Medical SPA Malinowy Zdrój,
ul. Leśna 7, Solec Zdrój  Tel.: 41 370 40 05
Dział Marketingu Hotelu**** Medical SPA Malinowy Dwór,
ul. Długa 10, Świeradów Zdrój  Tel.: 75 738 10 03
Dział Marketingu Mineral Hotel**** Malinowy Raj,
ul. Partyzantów 18A, Solec Zdrój  Tel.: 41 378 99 02


3.    KORZYŚCI PŁYNĄCE Z TYTUŁU POSIADANIA KARTY:
Uczestnicy Programu otrzymują rabaty cenowe na nocleg, gastronomię oraz inne usługi i produkty sprzedawane i świadczone w Malinowych Hotelach oraz przy zakupie Balneokosmetyków. Aby skorzystać z rabatów cenowych należy poinformować, że jest się posiadaczem Karty Programu oraz okazać właściwą kartę:

a.   W recepcji podczas zameldowania oraz rozliczenia końcowego za pobyt.
b.   Przy zamawianiu posiłków w restauracji hotelowej, kawiarni etc.
c.   W Klubie Muzycznym/Nocnym.
d.   W recepcji Centrum Rehabilitacji/Fizjoterapii.
e.   W Centrum Spa&Wellness/salonie kosmetycznym.
f.    Podać nr kuponu rabatowego dokonując zakupu Balneokosmetyków na stronie www.balneokosmetyki.pl

Ponadto Posiadacze Kart mają możliwość w zależności od rodzaju posiadanej Karty do skorzystania z:
• pierwszeństwa przy dokonywaniu rezerwacji miejsc i usług w Malinowych Hotelach Medical SPA,
• drinka powitalnego przy przyjeździe do Hotelu,
• butelki wina w pokoju na powitanie – dotyczy posiadaczy Karty Złotej,
• wstępu na imprezy zamknięte, zarezerwowane tylko dla uczestników Programu Malinowy Raj,
• rezerwacji pokoju trzymanej do godz. 12:00 dnia następnego,
• późniejszego check-out, do godz. 16:00, po wcześniejszym ustaleniu z recepcją hotelu,
• i wielu innych, stosownie do oferty hotelu,
• udziału w losowaniu nagród – dotyczy posiadaczy Karty Złotej.

Zniżka z tytułu posiadania Karty Malinowy Raj dotyczy jedynie usług zakupionych bezpośrednio w Malinowych Hotelach (również drogą mailową, telefoniczną bądź przez system rezerwacji on-line.

Rabaty cenowe nie kumulują się z innymi rabatami oraz ofertami specjalnymi hoteli. Zniżka udzielona posiadaczowi Karty nie może być łączona z innymi rabatami. Nie ma on także zastosowania w przypadku okazjonalnych imprez organizowanych przez hotel w ramach ofert specjalnych. Zniżka nie przysługuje również w przypadku korzystania z pobytów grupowych oraz indywidualnych cen zniżkowych.

3.1.    OPISY CEN
Cena Podstawowa - ceny standardowe znajdujące się w obowiązujących aktualnie cennikach Hotelu. Oferty specjalne / np. pakiet kuracyjny - pobyt min. 14 dni / nie są uważane za cenę podstawową i nie mogą być traktowane jako cena podstawowa, od której naliczana jest zniżka z tytułu posiadania Karty Programu. Od takich ofert specjalnych zniżka z tytułu posiadania którejkolwiek z Kart Programu nie jest udzielana.

3.2.    RABATY CENOWE NA NOCLEGI
    Posiadacz karty Brązowej otrzymuje zniżkę na świadczone w Malinowych Hotelach usługi w wysokości 5% od cen podstawowych obowiązujących w Malinowych Hotelach.
    Posiadacz karty Srebrnej otrzymuje zniżkę na świadczone w Malinowych Hotelach usługi w wysokości 10% od cen podstawowych obowiązujących w Malinowych Hotelach.
    Posiadacz karty Złotej otrzymuje zniżkę na usługi świadczone przez Malinowe Hotele w wysokości 20% od cen podstawowych obowiązujących w Malinowych Hotelach.

Zniżka dotyczy jedynie pokoju, w którym mieszka posiadacz karty, a w przypadku rodzin z dziećmi, zniżka dotyczy także pokoju dla dzieci do lat 16 mieszkających w oddzielnym pokoju.

3.3.    RABATY GASTRONOMICZNE
Uczestnicy Programu otrzymują zniżki na gastronomię w Malinowych Hotelach w wysokości:
•    5% od wartości rachunku dla posiadaczy karty Brązowej
•    10% od wartości rachunku dla posiadaczy karty Srebrnej
•    20% od wartości rachunku dla posiadaczy karty Złotej
Zniżka dotyczy jedynie osób mieszkających w pokoju, w którym mieszka posiadacz karty, a w przypadku rodzin z dziećmi, zniżka dotyczy także dzieci mieszkających w oddzielnym pokoju. Przy jednym stoliku honoruje się tylko jedną kartę. Aby skorzystać ze zniżki gastronomicznej należy okazać kartę przed złożeniem zamówienia, lub przenieść (w przypadku posiadaczy kart mieszkających w hotelu) płatność na rachunek zajmowanego pokoju, a rabat zostanie uznany przy rozliczeniu końcowym za wszystkie usługi.

3.4.    RABATY NA ZABIEGI KOSMETYCZNE I LECZNICZE
Uczestnicy Programu otrzymują zniżki na zabiegi oferowane w Centrach SPA & Wellness/salonie kosmetycznym i Centrach Rehabilitacji Malinowych Hoteli w wysokości:
•    5% od wartości rachunku dla posiadaczy karty Brązowej
•    10% od wartości rachunku dla posiadacza karty Srebrnej
•    20% od wartości rachunku dla posiadaczy karty Złotej

Zniżka dotyczy jedynie osób mieszkających w pokoju, w którym mieszka posiadacz karty, a w przypadku rodzin z dziećmi, zniżka dotyczy także dzieci do 16 lat mieszkających w oddzielnym pokoju. Aby skorzystać ze zniżki należy okazać kartę przed dokonaniem zakupu, lub przenieść (w przypadku posiadaczy kart mieszkających w hotelu) płatność na rachunek zajmowanego pokoju, a rabat zostanie uznany przy rozliczeniu końcowym za wszystkie usługi.

4.    MOŻLIWOŚCI PóŹNIEJSZEGO OPUSZCZENIA POKOJU
Wszyscy posiadacze karty Srebrnej lub posiadacze karty Złotej mają możliwość pozostania w pokoju hotelowym do godziny 16:00 w dniu wyjazdu, pod warunkiem, że poinformują o tym z odpowiednim wyprzedzeniem recepcję. Oferta ta może być ograniczona ze względu na dostępność pokoi.

5.    UTRATA KARTY
Każdy przypadek zgubienia, kradzieży lub innego przypadku utraty karty należy zgłosić do Działu Marketingu Hotelu Malinowy Zdrój, Malinowy Raj lub Malinowy Dwór. Po zgłoszeniu, zostanie wydana nowa imienna karta.

6.    ZWROT KARTY
Każdy Gość ma prawo do zwrotu karty Srebrnej lub karty Złotej. Zwrot karty jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w Programie.

7.    POSTANOWIENIE KOŃCOWE
Przystąpienie do Programu i korzystanie z Kart Programu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu ze strony posiadacza karty. Posiadacz karty wyraża zgodę, aby Malinowe Hotele Sp. z o.o. przechowywał w komputerowej bazie danych informacje dotyczące wykorzystania kart, przez ich posiadaczy. 

 Zgodnie z art. 13. ust.1 i 2 Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Malinowe Hotele Sp. z o. o. przy ulicy Leśnej 7, 28-131 Solec –Zdrój.

Dane te mogą być użyte do celów marketingowych i promocyjnych. Malinowe Hotele Sp. z o.o. nie sprzedaje, nie wymienia, ani nie wypożycza tych danych firmom nie związanym bezpośrednio z Programem. Prawem właściwym dla wykonania niniejszej umowy jest wyłącznie prawo polskie. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2018 roku. 

 

 

Oferty Specjalne

szczegóły

Pakiet Indywidualny (min. 3 dni)

3-19 dni, od 360 zł /osoba/noc
szczegóły

Pakiet Leczniczy (do 6 dni)

2-6 dni, od 513 zł /osoba/noc
szczegóły

Pakiet Leczniczy (od 7 dni)

7-19 dni, od 494 zł /osoba/noc
Wszystkie Pakiety
Hotel**** Medical Spa Malinowy Dwór Świeradów - Zdrój/Czerniawa - Zdrój, Długa 10 (75) 738 10 00 (75) 738 10 00
Jesteśmy firmą która wspiera potrzebujących - nasz partner to Fundacja „Jesteśmy Blisko”

Nasze hotele

Pozostałe marki

Dojazd
Dojazd
Zadzwoń
Zadzwoń
Rezerwuj
Rezerwuj
menu menu